Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Vásárlási feltételek - ÁSZF

 

 

Mediaworks Hungary Zrt. 

Általános Szerződési Feltételek 

www.konyvcentrum.hu 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló a www.konyvcentrum.hu címen elérhető honlap  használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. (a  továbbiakban: ÁSZF). Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a webáruházunk által kínált  szolgáltatásoknak, figyelmesen szíveskedjen elolvasni az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és  kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontját kötelező  érvényűnek tekinti magára nézve. 

1.2. A fenti internetcímen elérhető webhelyet üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja  szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatásra, a Szolgáltatóra, valamint a  felhasználókra ezen szerződés keretein belül a magyar jog irányadó. Jelen dokumentum, kizárólag  elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint  távollevők között létrejött szerződésnek minősül. 

1.3. Irányadó jogszabályok: 

● A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.); ● A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 

● A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; 

● A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; 

● Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.  törvény; 

● A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII. törvény; 

● A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó  szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.  (IV.29.) NGM rendelet; 

● Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény. 

1.4. A szerződés és a szerződéskötés – így a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a  megrendelés elfogadásának – nyelve magyar. 

1.5. A webáruházban történő online megrendeléssel és annak Szolgáltató általi elfogadásával  létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben  nem lesz írásban hozzáférhető. 

2. Általános szerződési feltételek hatálya 

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a webáruház szolgáltatásaira, a webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak. Az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés  egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi  személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet között jön létre, amennyiben az itt  megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen  szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan  cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint  kötheti meg. 

2.2. A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen szerződési feltételek szerint üzemeltetett  webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A szerződési feltételek részét  képezi a webhelyen elérhető Adatkezelési tájékoztató, valamint a Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról. 

2.3. Szolgáltató: Mediaworks Hungary Zrt. 

E-mail: kiado@mediaworks.hu 

Telefon: +36 19994760 

Székhely: 1082 Budapest Üllői út 48. 

Cégjegyzékszám: 01-10-047955 

Adószám: 24785725-2-44 

Szerződés nyelve: magyar 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék  

Pénzforgalmi számla (bankszámla) adatai:  

10300002 20108698-00003285 

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:  

Név: ShopRenter.hu Kft.  

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. 

Elérhetőség: info@shoprenter.hu 

Weboldal: www.shoprenter.hu 

2.4. Ügyfélszolgálat 

E-mail kapcsolat: konyvcentrum@mediaworks.hu 

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított 5 munkanapon belül  válaszol. 

Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát:  

Miskolc Zsolcai kapu 3. 

Hétfő: 7.30-17.00 

Kedd-Csütörtök: 7.30-16.00 

Péntek: 7.30-15.00

2.5. Felhasználó 

A webáruház regisztrációs oldalán adatait megadó és az ott megjelölt általános szerződési feltételeket  és a szintén ott megjelölt tájékoztatók tartalmát elfogadó, a 2.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan  írt feltételeknek megfelelő személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy  igénybe vegye a webáruház szolgáltatásait, valamint a webáruház tekintetében megrendelőként az onnan  megrendelhető termékek megvásárlására vonatkozó szerződést kössön. 

2.6. Szintén szerződés szerinti Felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngész a  webáruházban, illetve aki e szerződési és felhasználói feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban  írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltató ügyfélszolgálatával. 

3. Értelmező rendelkezések 

● Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében  eljáró természetes személy 

● Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a  külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló  foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el; 

● Előfizető: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezet, aki/amely előfizet valamely, a Kiadó gondozásában megjelenő  kiadványra. 

● Szolgálató/Kiadó: A Kiadó nyomtatott és elektronikus sajtótermékek kiadásával foglalkozó  Társaság. Szolgálató/Kiadó online felületén a www.konyvcenrtrum.hu oldalon a Kiadó  könyveinek megvásárlására, nyílik lehetőség. 

Szolgálató/Kiadó elérhetőségei: 

E-mail: kiado@mediaworks.hu 

Telefon: +36 19994760 

Székhely: 1082 Budapest Üllői út 48. 

Cégjegyzékszám: 01-10-047955 

Adószám: 24785725-2-44 

● Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető  forgalomképes ingó dolog, amely a szerződés tárgyát képezi. 

● Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő  szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a  pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -,  szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése,  beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele; 

● Címzett: az a kedvezményezett természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség  nélküli egyéb szervezet, akinek/amelynek a részére a kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető személyével. 

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető, Kiadó vagy  szolgáltató. 

4. Megvásárolható termékek köre 

4.1. Kiadó által forgalmazott könyvek és elektronikus kiadványok. 

4.2. Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termékektől, bizonyos  esetekben csak illusztrációként szerepelnek. 

5. Rendelési információk 

5.1. A megjelenített termékek a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg. 

5.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t. A  Könyvrendelés esetén választható házhozszállítás és átvételi pontra szállítás. 

5.3. Házhozszállítás esetén: A szállítási költség a könyvek súlyától függetlenül, Magyarország egész  területén egységesen 1000 Ft (utánvét esetén 1200 Ft), 10 000 Ft feletti megrendelés esetén pedig  ingyenes. 

5.4. GLS pontra szállítás esetén: A szállítási költség a könyvek súlyától függetlenül, Magyarország egész  területén egységesen 700 Ft (utánvét esetén 900 Ft), 10 000 Ft feletti megrendelés esetén pedig  ingyenes. 

5.5. A díjakról a Szállítási feltételek menüpontban tájékozódhat 

5.6. Amennyiben az üzemeltető a tőle elvárható gondosság ellenére hibás árat tüntet fel a termék mellett,  és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a  hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a  valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni,  úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga. Külön csomagolási költség nem kerül  felszámításra. 

5.7. Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek között. A  felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait,  a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék  képére vagy nevére. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői  adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal  

5.8. Az adatbeviteli hibák javítása 

A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a  bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor  is javíthatók a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználók  felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a megadott adatok alapján kerül  számlázásra, illetve szállításra a termék. A Felhasználó megrendelésével tudomásul veszi, hogy a  Szolgálató jogosult a hibás adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és  költségét a Felhasználóra hárítani. A Szolgáltató a Felhasználó téves, hiányos, pontatlan adatbevitel alapján  történő teljesítésért felelősségét kizárja. A hibásan megadott e-mail- cím vagy a postafiókhoz tartozó  tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés  létrejöttét. 

6. A rendelés menete 

6.1. A kiválasztott könyv(ek) megrendelését az oldal tetején levő Kosár ikonra kattintva teheti meg, ahol ellenőrizheti, törölheti a kosarában lévő termék(ek)et és módosíthatja azok darabszámát. A könyvek  darabszámát úgy módosíthatja, hogy a könyv mellett lévő beviteli mezőbe beírja a megfelelő  darabszámot, majd ENTER-t ütve nyugtázza azt. Ezt követően a Fizetés ikonra kattintva módosíthatja a számlázási és szállítási adatokat. Lehetősége van arra, hogy megrendelésenként külön szállítási és  számlázási címet adjon meg. Ezután a Tovább ikonra kattintva kiválaszthatja a fizetés és az áru  átvételének módját, valamint itt nyílik lehetősége kuponérvényesítésre is. A Véglegesítés ikonra  kattintva zárhatja le rendelését. 

6.2. A rendelés beérkezéséről automatikus e-mail értesítést küldünk önnek. A rendszer ezt követően  kezdi meg az ön megrendelésének tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet  erejéig teljesítjük. 

6.3. A Kosár funkciót azok a felhasználók is használhatják, akik nem regisztrált tagjai áruházunknak,  de a konkrét vásárlásnál már regisztrálni kell, ami egyet jelent a küldéshez szükséges adatok  megadásával. 

6.4. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben valamelyik termékünk mellett a Nem rendelhető státusszal  találkozik, nem tudja azt a kosarába helyezni, ezek a kiadványok ugyanis nincsenek a készletünkben. A  státus egyes esetekben változhat, amennyiben tehát időközben mégis elérhető lenne az adott kiadvány,  attól kezdve természetesen nem találja már mellette a Nem rendelhető jelzést. 

6.5. A megrendelés lezárása után e-mailben visszaigazolást kap a megrendelésről. Az e-mail tárgya:  Könyvcentrum vásárlás visszaigazolása. 

7. Fizetési lehetőségek 

A fizetésre többféle lehetőséget kínálunk. Fizetés lehetséges előre bankkártyával a weboldalon vagy  utánvéttel a csomag átvételekor. 

Szállítás, átvétel 

7.1. Személyes átvételre nincs lehetőség.  

7.2. A termék kiszállítását a GLS Futárszolgálat végzi. A szállítás határideje 3-5 munkanap.  

8. A vásárlástól való elállás joga

8.1. A fogyasztói szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014 (II.26) kormányrendelet  értelmében a távollevők között kötött szerződések esetében a fogyasztó a megrendelt termék  kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt  terméket. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a  fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi. 

8.2. Elállás esetén, ha a termék nem használt, nem sérült vagy hiányos, a termék visszaérkezését  követő 14 napon belül visszatérítjük az Ön által megadott bankszámlára a termék vételárát. Az elállási  jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek azonban Önt  terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. A megrendelt terméket sértetlen  állapotban, a számlával, vagy annak másolatával postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa  vissza ügyfélszolgálatunkra a 3526 Miskolc Zsolcai kapu 3. szám alatti címre.  

8.3. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a  termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek  esetében is módja van 

8.4. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Postai úton küldött értesítés esetén feltétlenül  ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát, így tudja igazolni a postára adás dátumát. 

8.5. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  megtekinthető a Nemzeti Jogszabálytárban: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

9. Regisztráció 

9.1. Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz  szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, a csomagátvételéhez a  telefonszámát valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt  szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A  vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő  egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik  személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem  vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató  technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a  rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a  felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást  töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak  egyszer lehet regisztrálni. 

9.2. A regisztráció ingyenes és kötelezettségekkel nem jár. 

10. A megrendelések feldolgozása 

10.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-16 óráig. A megrendelés  feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő  lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. 

11. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja 

● Bankkártyával történő online fizetés: igénybevételének további feltételeiről a megrendelés  folyamatában kiválasztható szolgáltatás szolgáltatóinak szerződési feltételei rendelkeznek,  melyeket Felhasználó elérhet a szolgáltatás kiválasztásakor, még a fizetés teljesítése előtt. A  bankkártyás fizetés az egyik legbiztonságosabb módja a fizetésnek. A bankkártyás fizetéskor Ön a  bank biztonságos oldalán adja meg az adatokat. Ezt senki nem láthatja, egyből a banki rendszerbe  fut be. A biztonsági szintje ugyanakkora, mint amikor bankkártyával fizet bárhol vagy utal a  bankjából. 

● A kívánt mód az azokat leíró szöveg szerinti megfelelő választógomb bejelölésével választható ki.  A webáruházban a megrendelés folyamatában választhatóvá tett átvételi illetve szállítási, valamint  fizetési módok közül a Felhasználó által a konkrét megrendelés végrehajtása során választott és a  megrendelőlapon részleteiben ismertetett átvételi illetve szállítási, valamint fizetési módokkal jön  létre a szerződés. 

● A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget  tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. 

● Lehetőség van a termékeket utánvéttel is megrendelni. Az utánvételes vásárlás azt jelenti, hogy a  megrendelt terméket kiszállításkor a szállítónak/futárszolgálatnak átvételkor az átvétel helyszínen  rendezi. A helyszíni fizetés történhet készpénzben és bankkártyával, Az utánvét a megrendelt  küldeményekhez igénybe vehető speciális többletszolgáltatás. Az utánvétel díja 250 Ft. A  webáruház üzemeltetője dönthet úgy, hogy bizonyos esetekben az utánvét többletszolgáltatás  kedvezményesen vehető igénybe.

12. Esetleges további kérdések 

12.1. Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő  esetleges további kérdések esetén a Szolgáltató adatai között megadott elérhetőségeinken  rendelkezésére állunk. 

13. Elállás joga 

13.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása  értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében  alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül  indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket.  Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban  köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási  nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A  fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14  napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli. 

13.2. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat  kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket  visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig  nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt  érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az  üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye. 

13.3. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve  a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése  végett van szükség. 

13.4. Az 5/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján nem illeti meg a  fogyasztót az elállási jog: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,  ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a fogyasztó  tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által  nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától  függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett  kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére  szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az  átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül  más termékkel; 

g) olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem  befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés  megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére  keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának  adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés  esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó  kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével  egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az  elállási jogát. 

14. Hibás teljesítés 

14.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel  meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

14.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,  vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

14.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő  hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e  vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt  jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli. 

15. Kellékszavatosság 

15.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági  igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. 

15.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást  vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy  a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást  vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos  leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással  kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat. 

15.3. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét  azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

15.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de  nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás  közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül  közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Szolgáltató felhívja  Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl  kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. 

15.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül  a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat  hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba  már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

16. Termékszavatosság 

16.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a  fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

16.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését  kérheti. 

16.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi  követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

16.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított  két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

16.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése  esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

● A gyártó, illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,  ha bizonyítani tudja, hogy:a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta  forgalomba, vagy 

● a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt  felismerhető, vagy 

● a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

16.6. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt  egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének  eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó  kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

17. Panaszok intézése 

17.1. A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató  érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával,  értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru  minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz  az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: info@konyvcentrum.hu 

Telefon: +36 1994760 

Székhely: 1082 Budapest Üllői út 48. 

Cégjegyzékszám: 01-10-047955 

Adószám: 24785725-2-44 

Szerződés nyelve: magyar 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék

17.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.  Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban  benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja. 

17.3. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt  helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az  üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra  érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban  meg kell indokolnia. A Szolgálatóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton,  megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság  előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út. 

17.4. Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi  szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével  és teljesítésével kapcsolatban a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület  díjmentes eljárását is kérheti. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség  terheli. 

17.5. Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület  illetékes. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő  független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek  eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony  és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületek elérhetőségei  megtalálhatók a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 oldalon. A békéltető testületi  eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a  vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. 

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 

c) – ha a fogyasztó az illetékességet a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény. 20. § (3)  bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett  kérelmezett testület megjelölését, 

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok  bizonyítékait, 

e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről, 

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem  kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás  kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, 

g) a testület döntésére irányuló indítványt, 

h) a fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a  fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz  elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban  előírt egyeztetés megkísérléséről. 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

17.6. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja  

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr 

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak  élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni  egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. 

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a  fenti link használatával elérhető webhelyen talál. 

17.7. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának)  vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására,  a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi  lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg  illetékes járási hivatalok 

elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon. Bővebb információk a  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ oldalon találhatók. 

17.8. Bírósági eljárás: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság  előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

18. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet 

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  valamint a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:  

1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Telefon: +36 -1-391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye  vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék  hatáskörébe tartozik. 

19. Adatkezelés 

19.1. Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat  bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben,  amennyiben az alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges. 

19.2. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai  célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen  indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Részletes cookie tájékoztató elérhető a honlapon. A megrendeléssel  kezdődő eljárás során az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon  Főoldal/Adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt érhető el.  

20. Egyéb rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a fogyasztói  szerződéseknél a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Jelen ÁSZF 2021. november 25. napján lép hatályba.